Geschiedenis

Muziekgroep Imémato heeft een rijke historie, welke bijna 50 jaar terug in de tijd gaat.

In de jaren 60 ontstond vanuit kerkelijke hoek het idee om een tienerkoor op te richten in Boekel. Actief werd gezocht naar zingende leden en muzikanten om het combo te vormen. Een dirigent, om de muzikale leiding op zich te nemen, werd gevonden in de persoon van Chris Groenendaal. Onder zijn bezielende leiding werd ijverig gerepeteerd, waarna in november 1969 de eerste mis muzikaal werd opgeluisterd in de St. Agathakerk in Boekel, waarmee de eerste uitvoering van het koor een feit was.

In de jaren die volgden, groeide het ledenaantal van het koor en werden vele optredens verzorgd, zowel binnen als buiten de kerk, met als hoogtepunt de viering die door de KRO werd uitgezonden. Ook werden twee LPs en een CD opgenomen en waren er uitwisselingen met Belgische koren. Er was veel steun vanuit de Boekelse gemeenschap en vooral onze beschermheer de heer Mikkers heeft zijn warme hart altijd voor ons laten spreken.

In deze jaren ging Muziekgroep Imémato door het leven als JongerenKoorBoekel. Bij het 25 jarig bestaan van het koor, werd deze naam tijdens een groots jubileumconcert omgedoopt tot Muziekgroep Imémato. Imémato, met als betekenis: daar waar broeders en zusters eendrachtig tezamen gaan.

Na 30 jaar nam Chris Groenendaal afscheid als dirigent van Imémato en werd een nieuwe dirigente gevonden in de persoon van Marianne van Dijk. Gedurende de vijf jaar dat zij de muzikale leiding op zich nam, werd gewerkt aan nieuw repertoire en werd muziek steeds vaker meerstemmig. Nog steeds werden maandelijks de vieringen in de kerk opgeluisterd en was er daarnaast plaats voor optredens buiten de kerk. Na vijf jaar besloot Marianne afscheid te nemen als dirigente van Imémato.

Gezocht werd naar een nieuwe dirigent(e.) Geen gemakkelijke klus, in een tijd waarin het ledenaantal wat terugliep en ook de samenwerking met de kerk moeizaam verliep. Het was tijd om te kijken naar nieuwe mogelijkheden en alle leden besloten zich samen hard te maken voor een mooie toekomst voor Imémato.   

Plots was daar de uitnodiging van Harmonie EMM om als harmoniekoor op te treden tijdens de promsconcerten van de Sence of Harmony in Boekel. De inmiddels gevonden dirigente, in de persoon van Petra v.d. Biggelaar, durfde deze gigantische klus aan. Na maanden van repeteren volgden drie prachtige uitvoeringen. Inmiddels was het ledenaantal explosief toegenomen. Nieuwe leden sloten zich aan, maar ook vele oud-leden meldden zich enthousiast om opnieuw lid te worden. Toch volgde ook een afscheid. Noodgedwongen werd afscheid genomen van de Boekelse kerk en werden de optredens van Imémato enkel vervolgd buiten de kerk en op uitnodiging in kerken in de omgeving.

De ontwikkelingen van de afgelopen jaren, zorgden ervoor dat Muziekgroep Imémato zich ontwikkelde tot een koor dat zich voornamelijk richt op populaire muziek. Pop, rock, ballads, uptempo, Engelstalig en Nederlandstalig, het komt allemaal voorbij en betreft nog maar slechts een kleine greep uit het repertoire.

Onder de deskundige en enthousiaste leiding van Petra v.d. Biggelaar zijn vele nieuwe uitdagingen op muzikaal en vocaal gebied aangegaan en is Imémato uitgegroeid tot een koor met combo dat staat voor muzikaliteit, kwaliteit, meerstemmigheid, gezelligheid en enthousiasme!

Na prachtige jaren met Petra v.d. Biggelaar staat Muziekgroep Imémato sinds oktober 2018 onder leiding van Stephanie Bongers-Van Werkhoven.