50 jaar Muziekgroep Imemato

Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat Muziekgroep Imémato het muzikale levenslicht zag. Vanuit een tienerkoor dat begon in de jaren 60, toen nog onder de naam Jongeren Koor Boekel en later Muziekgroep Imémato, staat het koor 50 jaar later nog even zo swingend en enthousiast op het podium als in deze begin dagen. Toch is er in de loop der jaren heel wat gebeurd.

Het begon allemaal met het opluisteren van een mis, in november 1969, in de St. Agathakerk in Boekel. In de jaren daarna werden veel optredens verzorgd, in de kerk en daarbuiten. Eén van de hoogtepunten was de viering die door de KRO werd uitgezonden. Er waren uitwisselingen met Belgische koren en er werden twee Lp’s opgenomen. Het 25-jarig bestaan werd groots gevierd met het uitbrengen van een cd en een serie jubileumconcerten. In de jaren die volgden verschoof de focus van uitvoeringen in de kerk meer en meer naar uitvoeringen op andere podia, zoals Nia Domo, Boecult, Boekel Rond Uit, diverse verzorgingshuizen in de omgeving, De Horst, Markant, het Carat-Paviljoen en Festyland. Vooral niet te vergeten het podium van de Sence of Harmony in Boekel, waar Imémato tijdens alle edities de rol van promkoor mocht vervullen. Telkens opnieuw zorgde dit voor een onvergetelijke ervaring en een absoluut hoogtepunt voor alle leden.

Imémato heeft de afgelopen 50 jaar meerdere muzikaal leiders gekend. De eerste 30 jaar werd onder leiding van Chris Groenendaal letterlijk de toon gezet. Gedreven, passievol en groots. Opvolging werd na zijn afscheid gevonden in Marianne van Dijk. Secuur, trefzeker, met veel oor en oog voor details en meerstemmigheid. Toen Marianne na 5 jaar aangaf het, letterlijke, dirigeerstokje over te willen dragen was daar Petra v.d. Biggelaar. Enthousiast, deskundig en met talent om koor en combo naar een hoger niveau te brengen. Sinds oktober 2018 staat Imémato onder leiding van Stephanie Bongers – van Werkhoven. Vanuit grote vakkennis, ervaring en veel aandacht voor interpretatie blijft Imémato volop in beweging en lukt het telkens weer aan kwaliteit te winnen. Het is mooi hoe elke dirigent vanuit deskundigheid, grote muzikaliteit, passie en betrokkenheid telkens weer nieuw elan aan het koor en combo wist te geven. En tegelijkertijd wel de eigenheid en het unieke karakter van het koor en combo wist te behouden.

In 50 jaar heeft ook de ontwikkeling van de muziekstijl niet stilgestaan en is een breed repertoire opgebouwd. Anno 2019 richten koor en combo de pijlen voornamelijk op populaire muziek. Pop, rock, ballads, uptempo, Engelstalig en Nederlandstalig, het komt allemaal voorbij. Het eigen combo, bestaande uit piano, drums, bas, gitaar en een blazerssectie, zorgt voor een unieke sound. Samen met de (meestal) vijfstemmige zang door het koor ontstaat het eigen, kenmerkende geluid van Imémato.

In de beginjaren groeide het ledenaantal in hoog tempo. Diverse keren werd zelfs een tijdelijke ledenstop ingelast. In 50 jaar heeft de muziekgroep veel nieuwe leden mogen verwelkomen en ook afscheid genomen van leden die een ander (muzikaal) pad insloegen. Een pad dat er voor meerdere leden toe leidde ook weer terug te keren na afwezigheid van enkele of vele jaren. Bloed kruipt immers waar het niet gaan kan!  Ondertussen is er al jaren sprake van een stabiel ledenaantal van rond de 60 personen. Er wordt wekelijks op maandagavond met plezier en enthousiasme gerepeteerd.

In het kader van het 50 jarig bestaan organiseert Imémato op 8 september 2019 een reünie voor alle oud-ledenvan Jongeren Koor Boekel (JKB) / Imémato. Was je ooit lid en wil je hier graag bij zijn? Meld je dan aan via reunie@imemato.nl. De reünie zal plaatsvinden in de pastorietuin van de St. Agathakerk in Boekel. We hopen vele bekende gezichten (opnieuw) te mogen ontmoeten deze middag, om samen herinneringen op te halen, te genieten van een hapje en een drankje en mooie muziek.

Aansluitend geeft Muziekgroep Imémato een jubileumconcert, wat aanvangt om 14:30 uur, eveneens in de pastorietuin. Voor dit concert is iedereenvan harte uitgenodigd. Dus oud-lid of niet, ’t maakt niet uit, als je van muziek houdt zorg je dat je erbij bent op 8 september!